Personlig træning

Personlig træning henvender sig til alle der gerne vil lære at forsvare sig selv. Personer der er udsat for trusler enten privat eller i forbindelse med højrisiko stillinger, kan få skræddersyede forløb. Nedenfor er eksempler på målgruppen for personlig træning:

  • Personer der arbejder i højrisiko stillinger. F.eks. politibetjente, vagter, personer der arbejder indenfor psykiatrien, chauffører, personer der arbejder i institutioner, hvor der er risiko for angreb og overfald.

  • Personer der rejser til højrisiko lande.

  • Personer der er udsat for trusler af personer de kender, eller tidligere har haft en relation til.

  • Personer der bliver forfulgt og udsat for stalking, grov chikane.

  • Personer der gerne vil udvikle evner indenfor selvforsvar.