Krav Maga Aarhus - Handelsbetingelser

Krav Maga Aarhus 

Vilkår og betingelser - Generelle vilkår. 


Generelt 

Betingelser heri er gældende for alle, der træner hos Krav Maga Global Aarhus. Betingelserne træder i kraft, fra det tidspunkt man har tilmeldt sig som medlem hos Krav Maga Global Aarhus. 

Indmeldelsestidspunktet er, når eleven (eller værgen) har udfyldt tilmeldingsskemaet på hjemmesiden. 

SÅDAN FOREGÅR INDMELDELSEN
Når du har været til en prøvetræning, så kan du melde dig ind. Selve indmeldelsen kan du klare på din smart phone eller computer. Det hele sker elektronisk.

Når du har tilmeldt dig og oprettet en profil, så skal vi godkende dit medlemskab. Hvis vi ikke kender dig fra en prøvetræning, så vil vi pr. automatik afvise din profil. Godkender vi den, så er det bare med at komme i gang med træningen.

Vi vil snarest efter din tilmelding udlevere den ønskede T-shirt.

OPRETTELSESGEBYR

Ved første betaling opkræves du et tilmeldingsgebyr på kr. 199,00, der bl.a. dækker T-shirt (kr. 169,-) og administration.


UMYNDIGE ELEVER er personer under 18 år eller på anden måde umyndig, kan denne kun blive meldt ind i Krav Maga Global Aarhus, hvis værge tegner et medlemskab på elevens vegne. 


BETALING 

Ved tilmelding betales elektronisk for den første periode (løbende periode) samt for oprettelse. Alle medlemskaber skal have tilknyttet et betalingskort. Denne tilknytning af betalingskort foretages under medlemmets profil. Det er alene elevens (eller værgens) ansvar at tilmelde betalingskort, samt at vedligeholde kortinformationerne. 

Medregnet i priserne er diverse lukkedage på f.eks. helligdage, ferier samt dage hvor vores instruktører er på videruddannelse.


MANGLENDE BETALING 

Ved manglende betaling vil normal rykkerprocedure træde i kraft. 


PRISER 

Krav Maga Global Aarhus forbeholder sig retten til uden yderligere varsel at regulere priser og gebyrer for nye oprettelser. For allerede aktive elever vil en evt. regulering i priserne blive varslet med min. 60 dage. 


MEDLEMSKAB I BERO 

Det er udelukkende muligt at sætte månedlige medlemskaber i bero. Et månedligt medlemskab kan sættes i bero i op til 3 kalendermåneder ad gangen og træder i kraft ved udgangen af næstkommende (løbende måned + en måned). Anmodning om bero sendes via din onlineprofil i medlemssystemet. Et medlemskab, der er sat i bero koster kr. 50,00 pr. md. 


ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE 

Alle ændringer af medlemskaber skal anmodes om via Mail chnakmg@kravmagaaarhus.com 


OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB Elever kan til enhver tid selv opsige medlemskabet. Opsigelse skal ske via mail chnakmg@kravmagaaarhus.com Opsigelsen skal være Krav Maga Global Aarhus i hænde minimum en måned før opsigelsen træder i kraft (løbende måned + en måned). Anmodningen behandles af Krav Maga Global Aarhus. Ved opsigelse af halvårlige meldemskaber (voksne) og kvartalsvise medlemskaber (børn) skal opsigelsen ske minimum en måned før den nye periode starter. Der tilbagebetales ej for "ubrugt træningstid". 

Afvisning af betaling, ændring af betalingskort, afvisning grundet manglende penge på kort er ej at betragte som udmeldelse, og normale rykkerprocedurer træder i kraft. Det er ikke muligt at opsige medlemskaber, der er i restance. 

ANSVAR, RISIKO OG FORSIKRING 

Al træning og ophold ifm. Krav Maga Global Aarhus’s aktiviteter sker på eget ansvar. Elever kan ikke holde Krav Maga Global Aarhus og/eller Krav Maga Global Aarhus’s samarbejdspartnere ansvarlige for uforsætlige skader på personer eller genstande forsaget før, under og/eller efter aktiviteten. Eleven skal selv sørge for passende ansvars- og ulykkesforsikringer og eleven kan ikke forsikres gennem Krav Maga Global Aarhus. 

Krav Maga Global Aarhus tager ikke ansvar for glemte ejendele. Skulle eleven med overlæg eller grov uagtsomhed gøre skade på Krav Maga Global Aarhus’s samarbejdspartneres personer eller ejendele og/eller bortskaffe nogle af Krav Maga Global Aarhus's ejendele kan Krav Maga Global Aarhus holde eleven erstatningsansvarlig. 


STRAFBARE FORHOLD 

Ved tilmelding accepterer eleven, at Krav Maga Global Aarhus på eget initiativ kan forespørge på eleven i Det Centrale Kriminalregister. Eleven skal også på forlangende fremvise en ikke mere end 14 dage gammel straffeattest. Kan/vil eleven ikke godkende de heri nævnte betingelser, kan eleven ikke få lov til at træne hos Krav Maga Global Aarhus, da krminalitet ikke accepteres, hverken i eller udenfor træning. Elever, der har kriminelle forhold ekskluderes fra Krav Maga Global Aarhus og alt efter karakteren af forholdet vurderes det, om Politi eller andre myndigheder skal inddrages. 


UNIFORM OG TRÆNINGSUDSTYR 

Under træningen hos Krav Maga Global Aarhus skal bæres følgende: KMG-elev T-shirt, sorte bukser m. grad-mærke placeret på venstre lår under KMG-logo. Obligatorisk træningsudstyr til Krav Maga træning er: Tand- og skridtbeskytter (ingen træning uden!), Boksehandsker, benskinner. Brydesko/Nike Free anbefales. Alternativet er bare tæer/strømper. Hybrid/lørdagstræning foregår i dertil passende påklædning dog med al beskytelsesudstyr. Det er elevens pligt snarest efter tilmelding at anskaffe det nødvendige tøj og udstyr. Tøj og udstyr kan anskaffes via Krav Maga Global Aarhus på shoppen i medlemssystemet eller via KMG-DK’s webshop. 


DINE PERSONLIGE DATA 

Det er elevens ansvar at vedligeholde egne stamdata. Dette gøres ved at logge ind på onlineprofilen og redigere data. De personlige informationer, du giver til Krav Maga Global Aarhus, vil udelukkende blive anvendt til brug i Krav Maga Global Aarhus-regi og vil ikke blive videregivet til tredjepart så længe pkt. 04 og 10 er overholdt. 


TILMELDING TIL KMG-DK NYHEDSBREV 

Ved tilmelding til Krav Maga Global Aarhus bliver du automatisk oprettet til modtagelse af KMG-DK’s nyhedsbrev, som du til enhver tid selv kan afmelde.